Exekutor Brno

Jak zaplatit

Dluh, jehož vymožení je předmětem exekuce, je nutné hradit přímo soudnímu exekutorovi. Exekutor má okamžitý přehled o aktuální výši dluhu a může bezprostředně činit úkony v případě ukončení exekuce (např. odblokování účtu u peněžního ústavu, výmaz poznámky týkající se usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu k prodeji nemovitostí z katastru nemovitosti apod.)

Platí-li povinný k rukám oprávněného, dochází v řízení ke zbytečným průtahům, nejasnostem a nepřesnostem. Častým důvodem těchto úhrad je lichá domněnka povinného, že se takto vyhne povinnosti hradit náklady exekuce.

Možnosti úhrady


bankovním převodemč. ú. 257746131/0300, vedený u Československé obchodní banky a. s.
variabilním symbolem je spisová značka bez 107 EX s číslem 2 přidaným za číselnou řadu (např. 107 EX 567/08 = VS 567082)
hotově na pokladně exekutorského úřaduplatbu je možné provést každý pracovní den v úředních hodinách
poštovní poukázkoupoštovní poukázky je možné si vyžádat osobně, telefonicky nebo písemně v exekutorském úřadě

Splátkový kalendář

zde je možné podat návrh na splátkový kalendář

Spisová značka: č. zn.
Vaše jméno:
Váš email:
Výše splátky: Kč splatná k
Poznámka:
Kontakt na vás:
e-mail, telefon, adresa


©2009 - 2019 JUDr. Lubomír ZÁLEŠÁK, created by feel-free.cz