Exekutor Brno

Provádí s celorepublikovou působností

exekuce na peněžité plnění
exekuce na nepeněžité plnění
právní pomoc oprávněným a povinným
sepisování exekutorských zápisů
úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí
dražby na návrh vlastníka


©2009 - 2019 JUDr. Lubomír ZÁLEŠÁK, created by feel-free.cz